Kaj je vodenje?

Vodenje je umetnost motiviranja skupine ljudi, da delujejo v smeri doseganja skupnega cilja. V poslovnem okolju to lahko pomeni usmerjanje delavcev in sodelavcev s strategijo za izpolnjevanje potreb podjetja.

Kaj je vodenje?

Vodenje zajema bistvene elemente sposobnosti in pripravljenosti navdihovati druge. Učinkovito vodenje temelji na idejah – tako izvirnih kot izposojenih –, ki se učinkovito sporočajo drugim na način, ki jih dovolj angažira, da delujejo tako, kot želi vodja.

Vodja navdihuje druge, da delujejo, hkrati pa usmerja način, kako delujejo. Biti morajo dovolj osebni, da lahko drugi sledijo njihovim ukazom, in imeti morajo veščine kritičnega razmišljanja, da poznajo najboljši način za uporabo virov, ki so na voljo organizaciji.

Kako deluje vodenje?

V poslu je vodenje povezano z uspešnostjo in vsaka definicija vodstva mora to upoštevati. Čeprav vodstvo ni neločljivo povezano z dobičkom, so tisti, ki se v podjetniških kontekstih obravnavajo kot učinkoviti voditelji, tisti, ki povečujejo dobiček svojega podjetja.

Čeprav se zdi, da so ljudje po naravi obdarjeni z več vodstvenimi sposobnostmi kot drugi, se lahko vsak nauči postati vodja z izboljšanjem določenih veščin. Zgodovina je polna ljudi, ki so, čeprav niso imeli predhodnih izkušenj z vodenjem, stopili v ospredje v krizah in prepričali druge, naj sledijo njihovemu predlaganemu ravnanju. Imeli so lastnosti in kvalitete, ki so jim pomagale stopiti v vodstvene vloge.

Vodenje vs. menedžment

VODSTVOMENEDŽMENT
Lahko je menedžer ali pa tudi neLahko je vodja ali pa tudi ne
Navdihniti mora sledilceLahko navdihuje tiste pod njimi ali pa tudi ne
Poudarja inovativnostPoudarja racionalnost in nadzor
Nima skrbi za ohranitev obstoječih strukturPrizadeva si delovati znotraj in ohranjata obstoječe korporativne strukture
Običajno deluje relativno neodvisnoObičajno je člen v verigi poveljevanja podjetja
Morda se manj ukvarja z medosebnimi vprašanjiMorda se bolj ukvarja z medosebnimi vprašanji

Izraza vodenje in upravljanje se običajno uporabljata zamenljivo, vendar nista enaka. Vodenje zahteva lastnosti, ki presegajo vodstvene dolžnosti. Tako vodje kot menedžerji morajo upravljati vire, ki so jim na voljo, vendar pravo vodstvo zahteva več. Ljudje, ki delajo pod njimi, lahko na primer menedžerje opišejo kot navdihujoče, vendar mora vodja navdihovati tiste, ki jim sledijo.

Druga razlika med vodji in menedžerji je v tem, da vodje poudarjajo inovativnost nad vsem drugim. Medtem ko želi vodja svojo ekipo navdušiti za doseganje ciljev ob upoštevanju pravil podjetja, se vodja morda bolj ukvarja s postavljanjem in doseganjem visokih ciljev – tudi na račun obstoječih korporativnih struktur. Ko ima delavec radikalno novo idejo, kako se lotiti neke težave, bo vodja verjetno to osebo spodbudil, da sledi ideji.

Vodje bodo verjetno ohranili obstoječe strukture, ker sami delujejo znotraj te strukture. Morda imajo šefe nad njimi, zato imajo manj svobode pri kršenju pravil pri zasledovanju visokih ciljev. Vodje po drugi strani pogosto delujejo precej neodvisno. To jim omogoča, da prenašajo več kaosa, dokler verjamejo, da se bo na koncu izplačalo.

Vendar pa lahko vodjeva predanost inovacijam včasih stane. Kaos in delovna okolja z visokim pritiskom lahko povzročijo medosebne težave. Ko se pojavijo takšna vprašanja, je večja verjetnost, da bo vodja videl, da je njihova dolžnost, da zgladi težave med zaposlenimi. Vodje so včasih lahko tako izjemno osredotočeni na doseganje visokih ciljev, da pustijo, da medosebna vprašanja in dobro počutje zaposlenih padejo na stran.

Vodenje je umetnost motiviranja skupine ljudi, da delujejo v smeri doseganja skupnega cilja.
Organizacije označujejo osebje višje ravni v svojih vodstvenih strukturah kot vodstvo.
Če želite biti učinkovit vodja v podjetju, morate imeti lastnosti, ki presegajo vodstvene dolžnosti.
Vodstvenih veščin se je mogoče naučiti in vodje se lahko razvijajo.
Osebo lahko zamenljivo imenujemo tako “vodja” kot “menedžer”, čeprav oba izraza nista nujno sinonima.