Vodenje

Vodenje

Kaj je vodenje?

Vodenje je umetnost motiviranja skupine ljudi, da delujejo v smeri doseganja skupnega cilja. V poslovnem okolju to lahko pomeni usmerjanje delavcev in sodelavcev s strategijo